Geleceğimi Çöpe Atma!

Do Not Dispose My Future!

Çocukların Katılımıyla Ekolojik Farkındalığın Arttırılması/ Raising ecological awareness through participation of children

İklim değişikliği ve çevre sorunları, Adana’yı da içine alan Akdeniz bölgesinde önemli sorunlardır. Adana’da iklim değişikliği ve çevre sorunları ile ilgili çalışmalar çoğunlukla akademik literatürle sınırlıdır ve kamuoyuna ulaşamamaktadır. Sahilde yer alan ve Toros Dağları ile çevrili olan Adana, subtropikal iklimi, endüstriyel ve tarımsal üretimi ve yoğun göçü nedeniyle iklim değişikliğinden ve çevre sorunlarından en çok etkilenen bölgelerden biridir.

Çocuklar, kirlilik ve sosyal adaletsizlik gibi çevresel sorunlarla karşı karşıya kalan en savunmasız gruplar arasındadır. Eğitim, sağlık hizmetleri, sağlıklı ve temiz gıdaya erişim, sağlıklı bir çevrede yaşama gibi sosyal adaletsizliklerden en çok etkilenenler göçmen ve işçi çocuklardır. Çocukları artan çevre sorunlarının tehdidinden korumak , tüm toplum olarak çevre üzerindeki etkimizi anlamalı ve azaltmak için harekete geçmeliyiz.

Daha sürdürülebilir bir gelecek için etkin politikaların, hedef kitlenin katılımı ve dahil edilmesi yoluyla geliştirilebileceğine inanıyoruz; çocuklar.

Bu proje, ekonomik ve sosyal hayatın tüm sektörleri ve alanları için ortak bir sorun olarak çevre ve iklim değişikliği konularına odaklanmaktadır. Çocukları doğrudan faaliyetlere dahil ederek, temel olarak iklim değişikliğinin etkilerine odaklanarak ekolojik konularda farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır.

Projenin genel hedefi Adana’da çevre ve iklim değişikliği konularında sivil toplum kapasitelerini arttırmak, kamunun ekolojik bilincini çocukların aktif politikaya ve karar alma süreçlerine aktif katılımı yoluyla farkındalığının arttırılması.

Genel hedefle ilgili dört özel hedef:

  1. Ekoloji, çevre ve iklim değişikliği konularında etkili bir şekilde çalışmak ve sivil toplum diyaloğunu desteklemek için başvuru sahibi ve eş başvuranların örgütsel ve kurumsal kapasitesinin arttırılması
  2. Çocukların geleceğini etkileyen bir sorun olarak çevre hakları ve iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratarak desteklemelerini sağlamak.
  3. Adana’da kamu kurumları ile işbirliğiyle çocukların girişimiyle kendi yaşamlarını etkileyen süreçlere aktif katılımlarını sağlamak.
  4. Adana ve Avrupa’da çalışan STK’lar arasında işbirliğini ve diyaloğu arttırmak için işlevsel mekanizmalar geliştirmek.

Proje Bilgileri

Proje Başlığı: Geleceğimi Çöpe Atma! Çocukların Katılımıyla Ekolojik Farkındalığın Arttırılması

Hibe Programı: Sivil Toplum Destek Programı için Hibe Programı – III (CSSP – III)

Proje Süresi: 15 ay

Başlangıç Tarihi: 1 Nisan 2021

Durum: Devam Ediyor

Başvuru Sahibi: Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derneği (Türkiye)

Eş-Başvuru Sahipleri: Kalkınma Politikaları Vakfı (Polonya), Çukurova Genç İşadamları Derneği (Türkiye)

Climate change and environmental issues are major problems in the Mediterranean region including Adana. Studies on climate change and environmental problems in Adana are mostly limited to academic literature and cannot reach the public. Adana, located by the coast and surrounded by the Taurus Mountains, is one of the regions most affected by climate change and environmental problems due to its subtropical climate, industrial and agricultural production, and dense migration.

Children are amongst the most vulnerable groups facing environmental problems, such as pollution and social injustice. Migrant and worker children are the ones who are the most hit by social injustices, such as disadvantages in access to education, health services, healthy and clean food, living in a healthy environment, etc. To protect children from the threat of increasing environmental problems, we –as the whole community– must understand our impact on the environment and take action to reduce it.

We believe that effective policies for a more sustainable future can be developed through the promotion of participation and inclusion of the target group; children.

This project focuses on issues of environment and climate change as a cross-cutting problem for all sectors and fields of economic and social life. It aims to raise awareness on ecological issues, focusing mainly on the effects of climate change, by directly engaging children in activities.

The overall objective of the project is thus defined as developing civil society capacities on environmental and climate change issues and raising ecological awareness of the public through active participation of children in policy and decision-making processes in Adana.

4 specific objectives related to the overall objective are defined for the project:

  1. To increase the organizational and institutional capacity of the civil society to operate effectively in ecology, environment, and climate change issues and support civil society dialogue.
  2. To raise awareness developing advocacy skills of children about environmental rights and climate change, an issue affecting their future.
  3. To ensure the active participation of children in the processes affecting their lives by establishing a children’s initiative in Adana in cooperation with public institutions.
  4. To develop functional mechanisms for increasing cooperation and dialogue between CSOs working in Adana and Europe.

Project Information

Project Title: Do Not Dispose My Future! Raising ecological awareness through participation of children

Funded Under: Grant Scheme for Civil Society Support Programme – III

Grant Agreement ID: TR2016/DG/03/A3-01/483

Project Duration: 15 months

Start Date: April 1st, 2021

Status: Ongoing

Applicant: Flying Balloon Children and Youth Association (Turkey)

Co-Applicants: Development Policy Foundation (Poland), Çukurova Young Businessmen Association

The Project “Do Not Dispose My Future!”  received grant support within the scope of the third period of the Civil Society Support Program implemented by the Directorate of EU Affairs of the Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs with the financial support of the European Union. The Contracting Authority of the Program is the Central Finance and Contracts Unit.

The Civil Society Support Program is a grant program carried out to strengthen the capacities of non-governmental organizations and to increase the institutional capacity of the organizations and encourage partnerships with the supports provided in the third period of the Civil Society Support Program; it is aimed to support the participation of active citizenship and non-governmental organizations in the decision-making processes, and finally to develop the legal framework for active citizenship.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.