TEAM

Katılımcı Kuruluşlar 

Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derneği  (Başvuran, Türkiye)

Kalkınma Politikaları Vakfı(Eş-Başvuran, Polonya)

Çukurova Genç İş Adamları Derneği (Eş-Başvuran, Türkiye)

Proje Ekibi

Çiğdem Aksu Çam – Project Koordinatörü (Cigdemaksu@gmail.com)

Olgu Yiğit – Project Sekreteri (olguygt@gmail.com)

Participant Organizations

Flying Balloon Children and Youth Association (Applicant, Turkey)

Development Policy Foundation (Co-Applicant, Poland)

Çukurova Young Businessmen Association (Co-Applicant, Turkey)

Project Management

Çiğdem Aksu Çam – Project Coordinator (Cigdemaksu@gmail.com)

Olgu Yiğit – Project Secretary (olguygt@gmail.com)