1. Hazırlık Faaliyetleri

Bu faaliyet grubu, projenin doğru uygulanması, kamuoyuna sunulması ve bir sivil toplum ağının kurulması ile ilgili faaliyetlerden oluşmaktadır.

 • Açılış toplantısı ve basin konferansı
 • İklim İçin Eğitim Çalışma Ekibi kurulması
 • Mutabakat Metni
 • Hedef grubun belirlenmesi ve katılımı
 1. Durum Analizi 

Adana ve AB’deki ekolojik konuların, eğitim programlarının ve en iyi uygulamaların analizine odaklanan faaliyetler.

 • Adana’daki durum hakkında masabaşı araştırması
 • AB’ye inceleme ve çalışma ziyareti
 • Durum raporunun hazırlanması ve basılması
 1. Eğitim Faaliyetleri

Eğitim, ekoloji ve iklim değişikliği konusunda teorik eğitim, 11-18 yaş arası çocuklara yönelik bir eğitim programının geliştirilmesi ve çocuklarla iyi tarım uygulamalarını içermektedir.

 • Çevre için teorik bir eğitim progamının düzenlenmes ve geliştirilmesi
 • Çocuklar için eğitim
 • Pratik eğitim ve iyi tarım uygulamaları
 1. Farkındalık Yaratma Faaliyetleri
 • Çocuk girişimi: eğitim programının test edilmesi
 • Çevre dostu uygulamalar
 • Sosyal medya aktiviteleri
 1. Kapanış Toplantısı 
 1. Preparation Activities

This activity group comprises of activities related to the proper implementation, presentation of the project to the public, and establishment of a civil society network.

 • Kick-off meeting & press conference
 • Establisment of an “Education for Climate Cross-Sectoral Task Force”
 • Momerandum of Understandings
 • Identification and engagement of the target group
 1. Situation Analysis and Exposure

Activities focusing on the analysis of ecological issues, education programmes and best practices in Adana and the EU.

 • Desk research on the situation in Adana
 • The EU review and study visit
 • Preparation and publication of a “State of Affairs”
 1. Training Activities

Training programmes to the both target groups of the project will be conducted. Training comprises theoretical training on ecological and climate change issue, development of an education programme targeting children between 11-18 ages, and good farming practices with children.

 • Theoretical training and development of an education programme for the environment
 • Training for children
 • Practical training & good farming practices
 1. Awareness Raising Activities
 • Establishment of a “children’s initiative”
 • Eco-friendly implementations,
 • Social media activities
 1. Closing Meeting
 1. Preparation Activities

This activity group comprises of activities related to the proper implementation, presentation of the project to the public, and establishment of a civil society network.

 • Kick-off meeting & press conference
 • Establisment of an “Education for Climate Cross-Sectoral Task Force”
 • Momerandum of Understandings
 • Identification and engagement of the target group
 1. Situation Analysis and Exposure

Activities focusing on the analysis of ecological issues, education programmes and best practices in Adana and the EU.

 • Desk research on the situation in Adana
 • The EU review and study visit
 • Preparation and publication of a “State of Affairs”
 1. Training Activities

Training programmes to the both target groups of the project will be conducted. Training comprises theoretical training on ecological and climate change issue, development of an education programme targeting children between 11-18 ages, and good farming practices with children.

 • Theoretical training and development of an education programme for the environment
 • Training for children
 • Practical training & good farming practices
 1. Awareness Raising Activities
 • Establishment of a “children’s initiative”
 • Eco-friendly implementations,
 • Social media activities
 1. Closing Meeting
 1. Preparation Activities

This activity group comprises of activities related to the proper implementation, presentation of the project to the public, and establishment of a civil society network.

 • Kick-off meeting & press conference
 • Establisment of an “Education for Climate Cross-Sectoral Task Force”
 • Momerandum of Understandings
 • Identification and engagement of the target group
 1. Situation Analysis and Exposure

Activities focusing on the analysis of ecological issues, education programmes and best practices in Adana and the EU.

 • Desk research on the situation in Adana
 • The EU review and study visit
 • Preparation and publication of a “State of Affairs”
 1. Training Activities

Training programmes to the both target groups of the project will be conducted. Training comprises theoretical training on ecological and climate change issue, development of an education programme targeting children between 11-18 ages, and good farming practices with children.

 • Theoretical training and development of an education programme for the environment
 • Training for children
 • Practical training & good farming practices
 1. Awareness Raising Activities
 • Establishment of a “children’s initiative”
 • Eco-friendly implementations,
 • Social media activities
 1. Closing Meeting