Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derneği’nin Çevre ve İklim Değişikliği Konularına Odaklanan Projesinde Çocuklar Farkındalık Arttırma Faaliyetlerine Başladılar.

Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derneği tarafından Polonya Kalkınma Politikaları Vakfı (Development Policy Foundation) ile Çukurova Genç İşadamları Derneği (Çukurova GİAD) ortaklığında yürütülen Geleceğimi Çöpe Atma! Projesi ile çevre ve iklim değişikliği konularında eğitim alan 11-15 yaş arası çocuklar, bu konularda yerel paydaşların farkındalığını artırmak için çeşitli etkinliklerde bulunuyor.

Çocuk Girişimi Oluşturuldu

Proje çalışmaları çocukların aktif katılımıyla ekolojik bilincin ve farkındalığın artırılması genel hedefi doğrultusunda yürütülürken, çocukların aktif rol oynadığı bir “çocuk girişimi” oluşturuldu. Çocuklar, çeşitli kurumların temsilcileriyle bir araya gelerek, eğitimler boyunca edindikleri bilgileri ve üzerinde çalıştıkları tematik konuları ve önerilerini anlatma olanağı buldu. Böylelikle, farklı alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve kurumlarda çevre ve iklim değişikliği farkındalığı artırıldı.

                           

Çocuklar çevreyi savunuyor!

Çocuk girişiminde yapılan çalışmalar, çocukların çevre ve iklim değişikliği üzerine edindikleri bilgiler, üzerinde çalışılan çevre sorunları ve çözüm önerileri poster sunumları şeklinde bir araya gelinen sivil toplum kuruluşlarına ve diğer kurum temsilcilerine sunuldu. Bu sunumlarda çocuklarla bir araya gelen yerel paydaş temsilcileri kendi kurumlarının işlevleri, rolleri hakkında da çocukları bilgilendirdi. Böylelikle çocuklar ekolojiyle ilgili konularda kentte faal olan kurumları tanıma olanağı da buldu. Adana Kent Konseyi Çocuk Meclisi ve Kadın Meclisi, Adana Büyükşehir Belediyesi Şehircilik Atölyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, TMMOB’a bağlı Çevre Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası, Ziraat Mühendisleri Odası temsilcileriyle toplantılar gerçekleştirilerek, “Çocukların politika önerileri” başlıklı bir kitapçık da oluşturuldu.

İşyeri ziyaretleri

Proje kapsamında çocukların farklı sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerindeki üretim süreçlerini gözlemlemeleri ve bu süreçlere dair çevre dostu uygulamalar üzerinde düşünmelerini sağlamak için dört işyerine ziyaretler de gerçekleştirildi. Proje eş-faydalanıcısı Çukurova Genç İşadamları Derneği’nin katkılarıyla düzenlenen ziyaretlerde çocuklar mal ve/veya hizmet üretim süreçlerini yakından gözlemleme olanağı buldu. Bu kapsamda bir otel, bir geri dönüşüm tesisi, bir gazete bölge temsilciliği matbaası ve son olarak hayvansal yem ve süt üretimi yapan bir tesis ziyaret edildi. Çocuklarla bu işyerlerindeki üretim süreçlerine dair çevre dostu uygulamalar geliştirme çalışmaları devam etmektedir.